Voorzitster:

mama Andrea Kerkhove
28 Baanvelden
B-2550 Kontich
Tel.:  03/458.02.06
E-mail: dvdk1@skynet.be

 

Ondervoorzitster - penningmeester:

 

carla Carla Delarue
28 Baanvelden
B-2550 Kontich
Tel.: 03/458.02.06
E-mail: cdelarue1@skynet.be

 
          Bijzonder Kommissaris:

 

gerda Dr. Gerda Van de Werf
Molenstraat 152
B-2861 O.L.V. Waver
Tel: 015/75 24 73
E-mail: gerda.vandewerf@telenet.be
     
          Secretaris: Mw. Van Hulle Lindsay
N.Fonteynstr. 1 bus D
8730 Oedelem
Tel. 0477/46.39.33
email: lindsay.van.hulle@gmail.com
     
             Algemeen Kommissaris: Christel Mw Van Herterijck Christel
Pastorijstr. 63
2800 Mechelen-Walem
Tel. 015/20.02.60

     
 


   

Genetische Stamboomcontrole:

  Carla Delarue
28 Baanvelden
BE-2550 Kontich
Tel.: 03/458.02.06
E-mail: dvdk1@skynet.be
     
           
SHOWMEDEWERKERS (zaal + cafetaria + inkom + transport + keurruimte etc.):
Daniël Bogaerts - Franky Canoot - Carine Derveaux -  Christine Niclaes & Rudy  Mallaerts - Dirk Smet - Charlotte Vandenbroucke - Carine Winckelmans  + bestuursleden

 
SHOWFOTO'S: Foto Studio LYNX (Leonie PIOT)

 

Lidmaatschap fokkerleden, incl. tijdschrift/Membres éleveurs, incl. revue                                                   

23,00 EURO
Lidmaatschap niet-fokkerleden, incl.tijdschrift/Membres sympathisants, incl.revue 25,00 EURO
Lidmaatschap buitenlandse fokkerleden (incl. tijdschrift) / Membres éleveurs à l'étranger (incl. revue). 23,00 EURO
Ereleden, incl. tijdschrift / Membres d’honneur, incl. revue 30,00 EURO
Registratie catterynaam/Enregistrement nom chatterie:  15,00 EURO
Overdracht catterynaam/Transfert chatterie : GRATIS/GRATUIT
Stamboom 4 gen. Geplast./Pedigree 4 gen. Plastifiés
Incl.eigendomscertificaat / Incl. certificat de propriété
11,00 EURO
Verzendkosten / Frais d'envoi zie tabel hieronder
voir tableau ci-dessous
Overdracht stamboom/Transfert pedigree  15,00 EURO
Registratie kampioenstitels/Enregistrement titres de championnat Portkosten/Frais d'envoi:
€ 3,00
Dekkaterlijst / Liste d’étalons GRATIS/GRATUIT
Aankondiging "Zoekertjes" website DVDK/Annonce "chatons à vendre" site DVDK GRATIS/GRATUIT
Aankondiging tijdschrift "kittens te koop"/Annonce revue"chatons à vendre" (+ websiteclub) GRATIS/GRATUIT
Publicité tijdschriften binnenin (kleur)+ katalogus (zwart/wit) /Publicité revues à l'intérieur (couleur) + catalogues (noir/blanc) - 1 A4 (leden) 65,00 EURO
Idem 1/2 pagina / 1/2 page (leden) 35,00 EURO
Publiciteit niet-leden (commercieel) a.u.b. contact opnemen

NIEUWE TARIEVEN VERZENDKOSTEN:

   

 

BELGIË/BELGIQUE

EUROPA / EUROPE

1. STAMBOMEN/PEDIGREES:

 

 
€ 11,00/stamboom

 
€ 11,00/stamboom

1 à 2 stambomen/pedigrees

3,00

4,00

3 à 7 stambomen/pedigrees

4,00

8,00

8 à 9 stambomen/pedigrees

5,00

13,00

 

 

 

2. KAMPIOENREGISTRATIES:

3,00

4,00

 

KORTING van 20% op de officiële prijslijst van LANGFORD: kortingsode = 

 

Lid bij DVDK wil ook zeggen:

* wij plaatsen uw dekkater(s) evt. met foto GRATIS op onze website!!

* wij plaatsen uw kitten(s) evt. met foto te koop GRATIS op onze website!!

* u ontvangt op inschrijvingen voor onze shows een KORTING PER KAT van 3 €

* indien u dit wenst plaatsen wij eveneens GRATIS een link naar uw website op onze links-pagina

en dit VOOR ALLE LEDEN !!

 

 

 

Website DVDK: http://www.devriendenderkat.be

E-mail DVDK: dvdk1@skynet.be

Voor alle betalingen / Tous les paiements :

Rek.nr. / Compte nr.   001-1585474-85
IBAN BE89 0011 5854 7485
BIC GEBABEBB

  Voor ons PRIVACYBELEID: zie onder "IMPRESSUM"

WENST U LID TE WORDEN BIJ ONZE VERENIGING?     AUB / SVP : via "FORMULIEREN"
WENST U ALS BESTAAND LID  EEN CATTERYNAAM  AAN TE VRAGEN?      AUB / SVP : via "FORMULIEREN"