"In de allereerste plaats, overal en altijd de kat beschermen, ze te doen liefhebben en alle fokkers behulpzaam zijn door het houden van een stamboomboek".

Zo staat het geschreven in de stichtingsakte van: De Vrienden der Kat, anno 1917. De vereniging stond onder de hoge bescherming van de gravin de Croiy. Dr. Hasse was veearts, maar bovenal een verwoed verzamelaar van historische Antwerpse vondsten en pionier-archeoloog. 

Hij heeft de vereniging geleid van 1917 tot aan z’n overlijden op 76-jarige leeftijd in 1956. In deze tijdspanne heeft de vereniging, onder impuls van dr. Hasse, baanbrekend werk verricht op het gebied van kattententoonstellingen en internationale betrekkingen. Op het einde van de 20-er jaren publiceerde DVDK een internationaal gewaardeerd tijdschrift: "Revue Féline Belge" en dit tot het uitbreken van W.O. II. Intussen was ook een "Fédération Féline Belge" gesticht, nl. op 29 mei 1927 - en ja, reeds een Federatie van de toenmalige Belgische kattenclubs! Van deze verenigingen bestaat enkel nog: De Vrienden der Kat!

Bij het overlijden van dr. Hasse in 1956, nam dhr. De Kezel het voorzitterschap waar tot 1979. Van 1979 tot 1984 was dhr. Phalempin voorzitter. De fakkel van het voorzitterschap werd toen doorgegeven aan een vrouw, namelijk mevr. Kerkhove Andrea en zij neemt tot op heden deze functie nog steeds waar! Bij haar overname van het voorzitterschap draaiden de activiteiten op een laag pitje, maar mevr. Kerkhove slaagde erin om, samen met haar vernieuwd bestuur en een aantal gedreven medewerkers, de Vrienden der Kat nieuw leven in te blazen en tot grote bloei te brengen. Zij zorgde er ook voor dat het clubtijdschrift een totaal nieuw allure kreeg.

Verder is DVDK ook de enige kattenvereniging in België die de titel "Koninklijk" mag voeren.
Ondernemersnummer 408.533.415.

VAN 1917 tot 2017 ..... 100 jaar DVDK!!!!

 

Tot op heden, gedurende ons 100 jarig bestaan, heeft de vereniging nog maar 4 voorzitters gekend, waarbij één voorzitter van korte duur (5 jaar).

Onze huidige voorzitster: Mevrouw Kerkhove Andrea, leidt nu reeds gedurende meer dan 30 jaar De Vrienden der Kat. Toen zij als voorzitster verkozen werd draaide de vereniging op een laag pitje.

Onder impuls van de voorzitster en met de hulp van degelijke bestuursleden en de medewerking van een kern van leden, werd de vereniging nieuw leven ingeblazen.

Eerst werd ons tijdschrift aangepakt.

Het formaat werd opgetrokken naar het huidige A4 formaat. Ook inhoudelijk werd het tijdschrift vernieuwd en is thans aan zijn 35e jaargang toe.

 

Dan werd er van één tentoonstelling per jaar overgeschakeld naar twee tentoonstellingen per jaar.

 

Mevrouw Kerkhove was ook diegene die het cordon van niet erkenning van de club Belgicat doorbrak, waardoor de andere clubs gedwongen waren om ook Belgicat te erkennen.

De Kon.Mij. De Vrienden der Kat heeft zich reeds ten tijde van dokter Hasse ingespannen om de kattenverenigingen onder een gemeenschappelijk dat te verenigen. Wij stonden aan de wieg van de 2 laatste pogingen die ondernomen werden om een overkoepelend orgaan te stichten en de keurmeesters in één gilde te verenigen.

 

De tentoonstellingen werden op een nieuwe leest geschoeid met onder andere de invoering van het parallelsysteem. Want ook hier was er een slechte vergelijking. Bijvoorbeeld een kitten van 3 maand tegenover een volwassen kat. Ook deze ongelijkheid is daarmee van de baan.

 

Wij hebben ook een aparte groep ingevoerd voor de Excotic Shorthair, zodat deze hun eigen Best of Color, Best in Show en Best of Best hebben. Dit om het ras extra te promoten!

 

Alles werd ook gecomputeriseerd. De computerprogramma’s van de tentoonstellingen, de stambomen, lidmaatschap en dergelijke, werden volgens onze noden en regels, specifiek voor ons geschreven.

 

Wij hebben ook een campagne gelanceerd in samenwerking met dr. Van de Werf, om te proberen PKD en HCM, misschien niet uit te roeien, maar toch terug te dringen tot een aannemelijk peil. Heden ten dage worden bij de meeste serieuze fokkers deze testen uitgevoerd door de dierenartsen i.s.m. de labo's.

Onze betrokken fokkers hebben massaal deze actie in daden omgezet en hun betrokken fokkatten op deze erfelijke ziekten laten onderzoeken en daarbij de soms ook triestige, (kastreren en steriliseren), noodzakelijke beslissingen genomen, wat zeker niet altijd gemakkelijk was.

Dit succes is een gevolg van onze visie: liever kwaliteit dan kwantiteit. Wij achten ons gelukkig en fier over de resultaten die in deze materie bereikt werden door onze fokkers. Wij zijn gelukkig te beschikken over ernstige fokkers, die begaan zijn met het lot van de door hen gefokte katten en bereidt zijn er alles voor te doen, ook al is het soms pijnlijk. Verder rest er ons nog onze trouwe en langjarige leden te bedanken voor hun trouw aan De Vrienden der Kat.

 

Sinds 2007 bestaat de vzw DVDK 90 jaar en dit hebben we gevierd ter gelegenheid van onze 100ste show in april '07 te Deinze. Het was een mooie show met vele cadeautjes voor de exposanten!!

 

Op 20-6-2010 tijdens de show in Deinze, werd de voorzitster mevr. Kerkhove Andrea door het bestuur en de leden in de bloemetjes gezet vanwege haar 25° jubileum als voorzitster van de vereniging. Voor die gelegenheid was er een BBQ georganiseerd, waarbij ook de exposanten en de standhouders waren uitgenodigd.

 

Onze vereniging heeft in 2012 haar 95-jarig bestaan gevierd.

In 2015 hebben we onze voorzitster mogen feliciteren voor haar 30° jubileum als voorzitster!!

 

In 2017 hebben we het 100-jarig bestaan gevierd als vereniging!


We hebben dit gevierd met de aanwezige exposanten, standhouders, medewerkers en niet onbelangrijk onze keurmeesters, en dit op onze show op 17 september 2017 in Sint-Niklaas (Bau-Huis).

 

Namens het bestuur,

Delarue Carla, secretaris

Iedere kattenliefhebber kan terecht bij DVDK voor informatie omtrent raskatten - het fokken ervan - of om aanverwante problemen te bespreken. Men kan bij DVDK ook terecht voor de aanschaf van een raskat, waarbij u in verbinding wordt gesteld met "ernstige" fokkers.

Alle persoonlijke gegevens van onze leden worden vertrouwelijk behandeld (wet van 8 dec.’92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

 

 

HOE EEN ERKENNING AANVRAGEN VOOR EEN CATTERY ALS "HOBBYFOKKER"?

 

Als "Occasionele fokker" mag u dan maximaal 2 nestjes per jaar hebben (één per poes per jaar). Minder mag méér niet tenzij u dan een erkenning als "Hobbyfokker" aanvraagt.

Als "hobbyfokker" mag u dan maximaal 5 nestjes per jaar hebben (één per poes per jaar). Minder mag méér niet tenzij u dan een erkenning als "Beroepskweker" aanvraagt.

U dient uw aanvraag in samen met het contract dat u met uw dierenarts heeft afgesloten samen met het bezoekrapport van deze.

U kan de documenten ook scannen en mailen aan: dierenwelzijn@vlaanderen.be

of per post opsturen aan: VAC Gent - Inspectie Dierenwelzijn, erkenningsaanvragen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77, 9000 Gent

In onderstaande tabel kan u deze formulieren downloaden / printen (gemerkt met een *)

 

WETGEVING m.b.t. fokken & verkopen van katten

Voor méér info (o.a. aanvragen erkenning kattenfokkerijen): 

http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/index.htm

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Contact Center: +32 (0)2 524.97.97


Formulieren aanvraag erkenning (HK-nr.):
*

word.document: hier klikken aub

Contract dierenarts/cattery: *


word
.document: hier klikken aub

 


Bezoekrapport dierenarts: *

word.document: hier klikken aub

1e WET:

pdf.document: hier klikken aub

Aanpassing wetgeving 2007:

pdf.document: hier klikken aub

Overzicht wetgeving tot 2007:

pdf.document: hier klikken aub

Wetgeving verkoop katten op shows:

pdf.document: hier klikken aub

Meerjarenplan katten 2011-2016

pdf.document: hier klikken aub

Garantiecertificaat

pdf.document: hier klikken aub

Hybride katten in Vlaanderen: Rapport van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn / 2016:

Advies 19/04/2017:

http://www.lne.be/hybride-katten-in-vlaanderen-2017

K.B. 27 april 2007: Wijzigingen BVR 15 februari 2019 

pdf.document: hier klikken aub

Voornaamste wijzigingen 2019

pdf.document: hier klikken aub

 

Scottish Fold’-katten als eerste op zwarte lijst

Vlaams Dierenminister Ben Weyts legt een lijst aan met dieren die niet meer gekweekt of verkocht mogen worden omdat hun erfelijke aandoening voor gezondheidsproblemen zorgt. Vandaag worden nog heel wat dieren bewust gekweekt met een genetisch defect omdat hun onnatuurlijke uiterlijk meer in de smaak zou vallen bij kopers. De populaire  ‘Scottish Fold’-katten komen als eerste op de lijst. De korte, naar voren geplooide oren van deze vouwoorkatten zijn eigenlijk een misvorming die bij de dieren tot zware pijnen, chronische artritis en zelfs volledige kreupelheid kan leiden. “Dieren moeten niet lijden omwille van een menselijke modegril”, zegt Weyts. 

In de handel vind je heel wat dieren met een onnatuurlijk uiterlijk. Ze werden gekweekt met genetische defecten die hen een bijzonder uitzicht, maar vaak ook veel gezondheidsproblemen geven. Een bekend voorbeeld is de ‘Scottish Fold’-vouwoorkat, erg populair bij vloggers en beroemdheden zoals Taylor Swift. Met hun hangoortjes, platte snuit en grote ogen zien deze dieren er schattig uit. Maar de vouworen zijn veroorzaakt door een aandoening in het kraakbeen. Dit genetisch defect verspreidt zich over het volledige lichaam van het dier. Zo krijgt een vouwoorkat vaak last van de gewrichten en kampt het dier met ontstekingen en kreupelheid. Poten kunnen krom gaan staan. De aandoening is progressief en ongeneeslijk.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts gaat nu een lijst aanleggen met dieren die niet meer gekweekt of verkocht mogen worden omdat hun erfelijke aandoening voor te veel gezondheidsleed zorgt. Het zogenaamde ‘Kennelbesluit’ – dat de voorwaarden rond de verkoop van dieren vastlegt – wordt daarvoor uitgebreid met extra verbodsbepalingen. De ‘Scottish Fold’-vouwoorkatten komen als eerste op de lijst met dieren die binnenkort niet meer gekweekt of verkocht mogen worden in Vlaanderen. Die beslissing komt er na een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn en overleg met kattenverenigingen.

“We mogen dieren niet opzadelen met een vreselijke handicap, alleen maar omdat het mooi zou staan op een foto”, zegt Weyts. “Als beschaafde samenleving mogen we niet meer blind zijn voor het dierenleed achter sommige fokpraktijken.”

Concreet zal het vanaf 1 januari 2021 verboden zijn om nog vouwoorkatten te kweken of te verkopen. Op dit moment zijn er in Vlaanderen 25 kwekers die nog fokken met vouwoorkatten. Elk jaar worden er ongeveer 600 van deze dieren geboren en verhandeld.