Downloadhead

 

 

WETGEVING m.b.t. fokken & verkopen van katten

Voor méér info (o.a. aanvragen erkenning kattenfokkerijen): 

http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/index.htm

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Contact Center: +32 (0)2 524.97.97

Contactformulier

Formulieren aanvraag erkenning:

pdf.document: hier klikken aub

1e WET:

pdf.document: hier klikken aub

Aanpassing wetgeving 2007:

pdf.document: hier klikken aub

Overzicht wetgeving tot 2007:

pdf.document: hier klikken aub

Aanpassing wetgeving 2009:

http://health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/animaltrade/pettrade/index.htm

Wetgeving verkoop katten op shows:

pdf.document: hier klikken aub

Meerjarenplan katten 2011-2016

pdf.document: hier klikken aub

Garantiecertificaat

pdf.document: hier klikken aub

Aanpassing wetgeving 05-02-2016

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2016-03-03&numac=2016035225