INSCHRIJVEN SHOWS - INSCRIPTIONS EXPOS

 

Je kan enkel inschrijven voor een bepaalde klasse op voorwaarde dat de titels van de

voorgaande klasse volledig zijn en geregistreerd zijn door jou vereniging.

Titelregistratie mee te brengen op de dag van de show; kan eventueel worden opgevraagd!!

GOLDBAR

On ne peut concourir dans une classe de jugement qu'à la condition de justifier du

Diplôme de Titre de la classe précédente chez votre club félin.

Veuillez emmener vos diplômes de titres le jour l'expo; peuvent éventuellement être controlés!

 

 

INSCHRIJVEN SHOWS - INSCRIPTIONS EXPOS


WORD-formulier/formulaire

 

ON-LINE
 
E-mail
 

B E L A N G R I J K ...

De katten die worden ingeschreven worden genummerd en geplaatst in de volgorde dat ze binnenkomen. Om SAMEN TE ZITTEN gelieve dan AUB uw inschrijvingen te grouperen!! Zoniet is er geen garantie dat u naast elkaar staat!!! De exposanten dienen de plaats die ze toegewezen krijgen te respecteren, zoniet kunnen ze gediskwalificeerd worden!

 

I M P O R T A N T ...

Les chats inscrits seront numérotés et placés par ordre d'inscription. Pour être ensemble, SVP grouper vos bulletins d'engagement, sinon aucune garantie est donnée d'être "à côté de" ....
Les exposants sont tenus de respecter la place qui leur est désignée sous peine de disqualification!