WELK RAS ZOEKT U ?

QUELLE RACE CHERCHEZ-VOUS?

Klik hieronder op het gewenste ras:

Cliquez ci-dessous la race recherchée:

 

Abessijn & Somali
Bengaal

 Brits Korthaar - British Shorthair

 Cornish Rex

 Devon Rex

 Exotic Shorthair

 Heilige Birmaan - Sacred Birman

 Maine Coon

 Siamees & Oosters Korthaar
Siamese & Oriental SH

Perzisch - Persan
Russisch Blauw - Russian Blue
Seychellois
Sphynx
Turkse Van

 

 

 HYBRIDE KATTEN IN VLAANDEREN:

 

 Advies Raad voor Dierenwelzijn - advies 19/04/2017

 http://www.lne.be/hybride-katten-in-vlaanderen-2017

 De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn adviseert een verbod op het houden van hybride katten.

 Een uitzondering moet voorzien worden voor Bengalen vanaf F5-generatie. Deze mogen als huiskat beschouwd wordenen opgenomen worden op de positieve lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden.

Ter ondersteuning van deze uitzonderingsmaatregel moeten deze katten:

- geïdentificeerd en geregistreerd zijn;
- een DNA-paspoort hebben

- een testresultaat van ouderschapscontrole hebben (ingeval van een geïmporteerd dier: een genetisch staal van het dier en zijn ouders).

Het houden van Savannah's, Bengalen van F1 tot F4-generatie en alle andere hybriden met wilde kattensoorten of ondersoorten is dus verboden.

In een overgangsfase stelt de Raad voor dat deze hybgriden die momenteel in Vlaanderen gehouden worden, verder mogen gehouden worden tot ze overlijden, maar dat er niet mee gekweekt mag worden.

Ter ondersteuning van deze overgangsmaatregel moeten deze katten:

-geïdentificeerd en geregistreerd worden;
- gesteriliseerd zijn;

- een DNA-paspoort hebben.

   
  N.B. GAIA, de West- en Oost Vlaamse dierenasielen, evenals de Antwerpse en Limburgse gaan niet akkoord met dit advies!
De welzijns- en huisvestingsvoorwaarden
zouden niet geschikt zijn om hun natuurlijke geaardheid te kunnen uitleven en de wilde afkomst weerspiegelt zich in de nakomelingen.